Wat is een classis?

De gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland zijn regionaal georganiseerd in een zogenoemde classis. Iedere kerkenraad vaardigt twee van haar leden af naar deze kerkvergadering.

De classicale vergadering neemt een centrale plaats in binnen de kerk. Ze legt de verbinding tussen de gemeente en de landelijke kerk. Zij geeft door haar vergaderingen, maar ook op allerlei andere in de kerkorde omschreven manieren, gestalte aan de onderlinge verantwoordelijkheid van landelijke kerk en de gemeenten, maar ook die van de gemeenten voor elkaar.

In de classis zijn alle gemeenten van een bepaald gebied samengebracht: de evangelisch-lutherse gemeenten, de gereformeerde kerken, de hervormde gemeenten en de protestantse gemeenten.

Doorgaans wordt er twee tot vier maal per jaar door een classis vergaderd.

Voor meer informatie: Kerkorde, Ordinantie 4, III. De classicale vergadering (PDF document, 250Kb)